Zatrudnij biuro rachunkowe Tarchomin

Po osiągnięciu końca okresu rozliczeniowego poczekaj sekundę przed nalaniem szampana: jako biuro rachunkowe Tarchomin nadal musisz „zamknąć książki”. Zamykasz książki co roku, ponieważ co roku musisz złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli masz przygotowane sprawozdania finansowe, będziesz chciał, aby były one sporządzane co najmniej raz w roku. Roczne sprawozdania finansowe mogą jednak nie wystarczyć, aby zachować kontrolę nad firmą swoich klientów. Jako biuro rachunkowe Tarchomin możesz chcieć od klienta sprawozdania finansowe co miesiąc, co dwa miesiące lub co kwartał. Nawet jeśli nie masz przygotowanego sprawozdania finansowego, możesz chcieć zamykać swoje książki co miesiąc. Wysyłanie wyciągów klientów, płacenie dostawcom, uzgadnianie wyciągów bankowych i przesyłanie raportów podatkowych do stanu to prawdopodobnie niektóre z zadań, które musisz wykonywać co miesiąc. Łatwiej może to zrobić, jeśli zamkniesz książki.

Jak zamknąć książki?
Po zakończeniu wprowadzania codziennych transakcji do dzienników jesteś gotowy do zamknięcia ksiąg na dany okres. Poniżej opisano krok po kroku sposób zamykania książek. Ile kroków wykonujesz sam, zależy od tego, ile księgowości chcesz zrobić i ile chcesz zapłacić księgowemu. Oczywiście, użycie odpowiedniego oprogramowania księgowego skonsoliduje wiele z tych kroków. Publikuj wpisy w księdze głównej. Przenieś sumy z rachunków (dziennik sprzedaży i rachunków gotówkowych i dziennik wypłat gotówki) na konta księgi głównej. Suma kont księgi głównej. Opierając się na kontach księgi głównej, osiągniesz wstępne saldo końcowe dla każdego konta. Przygotuj wstępny bilans próbny. Dodaj wszystkie salda końcowe księgi głównej razem. Łączne obciążenia powinny być równe sumie kredytów. Pomoże to zapewnić saldo konta przed dokonaniem korekt. Przygotuj dostosowywanie zapisów księgowych. Przed zamknięciem książek należy wprowadzić pewne korekty na koniec okresu. Korekty wpisów są wymagane, aby uwzględnić pozycje, które nie są rejestrowane w codziennych transakcjach. W tradycyjnym systemie księgowym korekty zapisów dokonywane są w dzienniku ogólnym. Powróć ponownie do kont księgi głównej. To da ci skorygowane saldo każdego konta księgi głównej. Przygotuj skorygowane saldo próbne. Przygotuj kolejne saldo próbne, używając skorygowanych sald każdego konta księgi głównej. Ponownie, całkowite obciążenia muszą być równe sumie kredytów. Przygotuj sprawozdania finansowe firmy Twojego klienta z Tarchomina. Po wyśledzeniu i skorygowaniu błędów salda próbnego Ty (lub Twoje biura rachunkowe) jesteś gotowy przygotować bilans i rachunek zysków i strat.

Przygotuj końcowe wpisy dla klientów.
Przygotuj swoją księgę główną na następny okres rozliczeniowy, czyszcząc rachunki przychodów i rozchodów i przenosząc dochód lub stratę netto na kapitał własny właściciela. Odbywa się to poprzez przygotowanie pozycji dziennika, które są nazywane pozycjami zamykającymi w dzienniku ogólnym. Jako biuro rachunkowe Tarchomin przygotuj saldo próbne po zamknięciu. Po dokonaniu końcowych wpisów wszystkie konta przychodów i kosztów będą miały zerowe saldo. Przygotuj jeszcze jeden bilans próbny. Ponieważ wszystkie konta przychodów i kosztów zostały zamknięte na zero, to saldo próbne będzie zawierało tylko konta bilansowe. Pamiętaj, że całkowite saldo debetowe musi być równe całkowitemu saldu kredytowemu. Pomoże to zapewnić, że wszystkie salda kont księgi głównej są prawidłowe na początek nowego okresu rozliczeniowego.