Architektura wnętrz Warszawa

Co to jest dekoracja wnętrz? Dekoratorzy wnętrz zajmują się estetyką budynku (kolorystyka, meble, dzieła sztuki itp.). Są zaangażowani w sztukę projektowania, a mniej w naukę. Dekoratorzy wnętrz nie będą się przejmować projektem konstrukcji budynku i nie będą musieli być tak dobrze poinformowani o przepisach budowlanych. Dekoratorzy wnętrz zwykle nie muszą być zaangażowani od początku budowy i nie muszą mieć dogłębnej wiedzy na temat elementów technicznych, takich jak CAD i projektowanie konstrukcyjne. Muszą jednak być bardzo artystyczni i mieć oko na trendy w aranżacji wnętrz i szczegóły estetyczne. Wszyscy projektanci wnętrz, których pasją jest architektura wnętrz Warszawa, nawet ci przeszkoleni jako architekci wnętrz, powinni być wykwalifikowani w sztuce dekoracji wnętrz, aby właściwie wykonać swoje zadanie.

Architektura wnętrz Warszawa to równoważenie sztuki i nauki projektowania wnętrz, biorąc pod uwagę wszystkie elementy kompilacji. Jednak projektant ze szkoleniem w zakresie architektury wnętrz nie może nazywać się Architektem Wnętrz z Warszawy, chyba że uzyska profesjonalną akredytację od organu architektonicznego. Projektowanie wnętrz to zawód o szerokim zasięgu, uwzględniający wszystkie aspekty planowania i projektowania przestrzeni wewnętrznych w środowisku zabudowanym. Rola dowolnych dwóch projektantów wnętrz może się znacznie różnić. Dekoracja wnętrz dotyczy wyłącznie dekoracji lub „sztuki” przestrzeni, w tym miękkich mebli i kolorów. Termin architektura wnętrz Warszawa i projektowanie wnętrz jest używany bardzo szeroko i może obejmować praktyków o bardzo różnych poziomach umiejętności. To jest często źródłem zamieszania. Jednak różnorodność poziomów umiejętności i obowiązków jest wspólna dla wszystkich dyscyplin, a argumentowanie różnicy między architekturą wnętrz a projektowaniem wnętrz nie jest ani znaczące, ani konstruktywne.