Bogatopłytkowe osocze Łódź

W ostatnich latach lekarze nauczyli się, że organizm ma zdolność samoleczenia. Terapia osoczem bogatopłytkowym jest formą medycyny regeneracyjnej, która może wykorzystać te zdolności i wzmocnić naturalne czynniki wzrostu, których organizm używa do leczenia tkanek.

Co to jest osocze Łódź i czym są płytki krwi? Osocze Łódź to płynna porcja krwi pełnej. Składa się głównie z wody i białek i jest pożywką dla krążenia czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi w organizmie. Płytki krwi, zwane również trombocytami, to komórki krwi, które powodują skrzepy krwi i inne niezbędne funkcje lecznicze związane z wzrostem. Aktywacja płytek krwi odgrywa kluczową rolę w naturalnym procesie gojenia organizmu.

Co to jest osocze Łódź i czym są zastrzyki z PRP? Terapia osoczem bogatopłytkowym (PRP) wykorzystuje zastrzyki z własnych płytek krwi pacjenta w celu przyspieszenia gojenia uszkodzonych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów. W ten sposób zastrzyki PRP wykorzystują własny system leczenia każdego pacjenta, aby poprawić problemy mięśniowo-szkieletowe. Zastrzyki PRP przygotowuje się, pobierając od jednej do kilku probówek z własną krwią i przepuszczając ją przez wirówkę w celu zagęszczenia płytek krwi. Te aktywowane płytki krwi są następnie wstrzykiwane bezpośrednio do uszkodzonej lub chorej tkanki ciała. To uwalnia czynniki wzrostu, które stymulują i zwiększają liczbę komórek naprawczych wytwarzanych przez organizm. Czasami do prowadzenia wstrzyknięcia osocza w Łodzi stosuje się obrazowanie ultrasonograficzne.