Prywatne przedszkole Ursynów – tam nauczą Twoje dziecko czytać!

Oczekiwania przedszkolne zmieniają się. Niektóre rzeczy są niezmienne: rodzice zawsze szukają bezpiecznego środowiska, w którym ich dziecko może nauczyć się dogadać z innymi, rozwijać niezależność i wzmacniać kreatywność, ćwiczyć wyrażanie siebie i uczyć się podążać za rutyną. Pojawiają się jednak nowe inicjatywy: to, co zaczęło się od prawodawstwa, przekształciło się w nowe oczekiwania dotyczące oceny wszystkich prywatnych przedszkoli Ursynów i szkół publicznych, a standardy te rozprzestrzeniły się na przedszkola państwowe. Dyskusja na temat uniwersalnej placówki jaką jest prywatne przedszkole Ursynów, rozwija się i zmierza w kierunku ponownej autoryzacji. Jedną z ważnych kwestii jest to, w jaki sposób pomóc naszym najmłodszym uczniom, którzy znajdują się w gorszej sytuacji, zanim wkroczą w podstawowe lata i znajdą się już w tyle za swoimi szczęśliwszymi rówieśnikami.

NOWE USTALENIA DOTYCZĄCE WCZESNEGO ROZWOJU DZIECKA:
Nauczyciele nauczania przedszkolnego w prywatne przedszkole Ursynów koncentrują się na badaniach dotyczących osiągnięć akademickich i sukcesu na zaangażowaniu rodziców, słownictwie, wczesnym czytaniu i pisaniu. Przygotowanie dzieci do wymagań stawianych przez przedszkola zaczyna się od wczesnych nauczycieli, którzy robią swoje, aby zapewnić opiekunom i rodzicom narzędzia, których potrzebują, aby pomóc swoim dzieciom odnieść sukces w szkole. Przez dziesięciolecia nauczyciele z placówki edukacyjnej jaką jest prywatne przedszkole Ursynów dzielili się tym, co ich zdaniem przyczyniłoby się bezpośrednio do wczesnego rozwoju umiejętności czytania: działania takie jak wystawianie dzieci na słowa wokół nich, zarówno mówione, jak i drukowane, a także czytanie w grupach i jeden na jeden z dzieckiem.