Tartak taśmowy, czyli fachwerkhaus Polen

Przenośny trak taśmowy, czyli fachwerkhaus Polen, składa się z elastycznej stalowej taśmy taśmowej, która porusza się wokół dwóch ściągaczy. Ma małą ramkę z prowadnicą, która prowadzi głowicę piły przez kłodę. Taśma tnie tylko w płaszczyźnie poziomej, przecinając całą szerokość kłody podczas przepychania. Kłodę należy obrócić, aby usunąć korę z każdej strony lub wyrównać ją. Jeśli szerokie deski są cięte z korą wciąż z każdej strony, deski te będą musiały być później ponownie załadowane do młyna, aby przyciąć obie krawędzie. W przypadku frezowania komercyjnego wielu właścicieli tartaków, w tym fachwerkhaus Polen, ma również obrzynarkę wraz z frezarką do przycinania tych desek. Z tych powodów piła taśmowa wymaga dużo pracy z kłodą i deskami. Zaletą piły taśmowej jest cienki brzeszczot taśmowy, który pozwala na większy odzysk drewna, ponieważ z każdej kłody jest mniej trocin i odpadów. Jednak, aby w pełni wykorzystać to cieńsze cięcie, operator musi mieć umiejętności zapewniania optymalnych warunków cięcia przez cały czas – ostre zęby, prawidłowe ustawienie zębów, prawidłowe naprężenie i prawidłową prędkość posuwu. Jeśli którykolwiek z nich nie jest właściwy, elastyczny pasek spowoduje nierówne faliste deski. Aby odzyskać te deski, konieczne będzie znaczne wyrównywanie, aby zmniejszyć je do rozmiaru użytkowego, tracąc wszelkie początkowe oszczędności związane z rzazem. Taśmy na piłach taśmowych wymagają częstego ostrzenia i wymiany po trzech lub czterech ostrzeniach. W operacji produkcyjnej koszty utrzymania brzeszczotu na traku taśmowym, czyli w fachwerkhaus Polen, mogą sięgać 400 złotych dziennie. Należy to porównać z wartością piłowanego drewna i oszczędnościami w rzazie. Inną ważną kwestią jest przyjrzenie się średnicy kłody, która może zmieścić się w gardzieli między dwoma ściągaczami, ponieważ decyduje o tym, czy można ją frezować piłą taśmową, czy nie. Tartak fachwerkhaus Polen zaprasza do poznania oferty – działa w Polsce i w Niemczech.