Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu mazowieckie zaprasza!

Jako psychiatra uzależnień z ośrodka leczenia alkoholizmu mazowieckie często jestem pytany, jaki program bym polecił. Moja odpowiedź – że zazwyczaj nie polecam odwyku odwykowego – często jest zaskoczeniem. Rehabilitacja odwykowa w miejscu takim jak ośrodek leczenia alkoholizmu mazowieckie, przewiduje intensywny okres leczenia stacjonarnego lub stacjonarnego. Prototyp powstał w 1949 roku w oparciu o 12 kroków Anonimowych Alkoholików, a później został rozszerzony o inne uzależnienia. Model zyskał rozgłos dzięki traktowaniu celebrytów i udało mu się uchwycić popularną wyobraźnię. Wysyłanie ludzi na kilka tygodni intensywnych porad w zamkniętym środowisku może wydawać się dobrym pomysłem.

Ale czy odwyk od uzależnień faktycznie działa? Ośrodek leczenia alkoholizmu Warszawa zapewnia, że tak. Wyniki dobrze kontrolowanych prób nie są imponujące. Pomimo prawie 70 lat od pojawienia się odwyku i dziesięcioleci danych badawczych, sygnał wskazujący na potencjalne korzyści z leczenia ambulatoryjnego był zbyt słaby, aby można go było wyraźnie wykryć. Ogólnie rzecz biorąc, skutki ustawienia leczenia przez ośrodek leczenia alkoholizmu mazowieckie są niespójne, skromne, jeśli są obecne, i zmniejszają się z czasem. Co więcej, pierwotny projekt modelu odwyku – podobnie jak większość danych badawczych – dotyczy alkoholu, który może mieć mniejsze zastosowanie w przypadku innych nałogów. Na przykład uzależnienie od opioidów można skutecznie leczyć farmakologicznie, przy stosunkowo ograniczonej roli w skomplikowanych interwencjach psychospołecznych.