Borelioza i neuroborelioza Warszawa

Neuroborelioza Warszawa może postępować przez wiele stadiów choroby, przy czym choroba neuroinwazyjna występuje nawet u 15% nieleczonych pacjentów. Choroba jaką jest neuroborelioza Warszawa może występować na wiele różnych sposobów i chociaż szczegółowe omówienie tych objawów wykracza poza zakres tej prezentacji, najczęstszymi cechami klinicznymi są zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, limfocytowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i porażenie nerwów czaszkowych, które zwykle trwają od 4 do 6 tygodni po zakażeniu, chociaż w niedawno odnotowano szerszy zakres występowania objawów od 1 do 12 tygodni.

Pomimo tych wspólnych cech, jakie mają borelioza i neuroborelioza, pozostają jednak niespecyficzne, co potwierdzają obecne wytyczne dotyczące boreliozy, które stwierdzają, że objawy neurologiczne są zbyt niespecyficzne, aby uzasadniać czysto kliniczną diagnozę neuroboreliozy Warszawa i że wymagane jest laboratoryjne wsparcie dla diagnozy choroby jaką jest neuroborelioza Warszawa.

U pacjentów z objawami sugerującymi neuroboreliozę należy wziąć pod uwagę szereg czynników przed przejściem bezpośrednio do badania na tę infekcję. Najlepiej udać się na diagnostyczne badania do centrum Borela w Warszawie. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę ryzyko zakażenia, w tym w szczególności, czy pacjent był ostatnio narażony na kleszcze w regionie endemicznym chorobą z Lyme. Ważna jest także pora roku, którą przedstawia pacjent, biorąc pod uwagę brak aktywności kleszczy w późnych miesiącach zimowych.